Săn báu vật
Thời gian: Sự kiện diễn ra từ ngày 01/04/2013 đến ngày 01/10/2013.
Nội dung: Thông qua việc đăng nhập vào game và hoàn thành các nhiệm vụ ngày, các xạ thủ sẽ nhận được điểm để có thể nhận được quà tặng trong sự kiện "Săn Báu Vật”.
Các xạ thủ vào website sự kiện để xác nhận và nhận phần thưởng. (http://sanbauvat.wevina.vn/sanbauvat/
 Phần thưởng nhận được:

STT

Đẳng cấp

Báu vật nhận được

1

Thợ săn tập sự bậc 1


Báu vật đồng

Gậy bóng chày vĩnh viễn
Nhân vật nữ MARIA vĩnh viễn
 

2

Thợ săn tập sự bậc 2


Báu vật đồng

Barret M99 Dragon vĩnh viễn                                  Kukri Gold  vĩnh viễn

 

3

Thợ săn bậc trung bậc 1


Báu vật bạc

          Phần thưởng (1)                                                 M4A1 Royal Dragon vĩnh viễn
MG3 PERFECT SLIVER vĩnh viễn
 

4

Thợ săn bậc trung bậc 2


Báu vật bạc

Phần thưởng 2

MG3 Legend Dragon Vĩnh viễn
M66 Legend Dragon Vĩnh Viễn
 

5

Thợ săn đẳng cấp


Báu vật vàng

    100 Quả Cầu Legend Dragon                             M4A1-XS Legend Dragon Vĩnh Viễn                        BC-AXE Legend Dragon Vĩnh Viễn                      Thẻ đổi tên             

6

Siêu thợ săn


Báu vật kim cương

Giải thưởng:

       100 Quả cầu báu vật Royal Dragon
Barret Royal Dragon Vĩnh viễn 
Mauser Royal Dragon Vĩnh Viễn
Kukri Royal Dragon Vĩnh viễn
Thẻ đổi tên đặc biệt
 

Đăng Nhập Nhận Item Lượt Săn Báu Vật
   Săn Báu Vật

Tài Khoản

Mật Khẩu
 

 
Những báu vật nhân được từ sự kiện " Săn báu vật "